yes, therapy helps!
21 tipů být dobrým otcem a vychovávat dobře

21 tipů být dobrým otcem a vychovávat dobře

Smět 3, 2023

Zvedání dítěte není nikdy snadné. Být otcem znamená zohlednit velké množství aspektů, které mohou ovlivnit, jak se naše potomstvo může rozvíjet.

Ačkoli většina rodičů dělá to nejlepší, co mohou a ve většině případů skončí dobře, je běžné najít lidi s pochybnostmi o tom, co by měli dělat, aby mohli co nejlépe vykonávat svou roli.

Vzdělávejte dobře: výzva pro rodiče v nouzi

Jinými slovy, není neobvyklé se ptát, co dělat, aby bylo dobrým otcem (nebo matkou). Proto v tomto článku najdete řada tipů, které mají být dobrým otcem a poskytují stimulační prostředí a podporují správný fyzický a duševní vývoj.


  • Související článek: "Dítě upevnění: definice, funkce a typy"

1. Komunikujte a poslouchejte své děti

Děti musí projevovat zájem o ně, musí se cítit důležité pro své blízké , Poslouchat to, co mají říkat, jejich zkušenosti a obavy, znamená, že jim záleží a zajímáme je.

Dospělý musí také sdílet své myšlenky a emoce tak, aby vyjadřoval sebevědomí a umožňoval úzkou vazbu. Je velmi důležité mluvit s dětmi, ne s dětmi.

2. Sdílejte a trávte čas s nimi

Přítomnost nebo nepřítomnost konkrétního rodičovského čísla je velmi vlivný faktor ve vývoji chlapce nebo dívky .


I když v důsledku pracovních aspektů není trvalý kontakt možný, čas strávený s dětmi musí být obohacující a aktivní, aby se žilo jako něco motivujícího a vzrušujícího. Hovořte, přečtěte si, hrajte, učíte je nebo se s nimi spojte.

3. Uveďte příklad

Je snadné někoho říct, co má dělat, ale to, co skončíte učením, je to, co vidíme ostatní. Naše děti napodobují chování, které pozorují doma, Musíme dělat náš projev a naše kroky jdou ruku v ruce, aby se dítě naučil na základě soudržnosti.

Také činnosti, jako je provádění domácích prací, čtení nebo sportování, lze snadno provést, pokud dítě zjistí, že jejich referenční čísla obvykle provádějí.

  • Možná vás zajímá: "Vikář učení: pozorování ostatních, aby nás vzdělávali"

4. Show affection

Bylo prokázáno, že skutečnost, že oba rodiče projevují náklonnost k jejich dětem, zvyšuje úroveň štěstí a sebevědomí těchto dětí. Vyjádřete svou lásku a lásku k vašim dětem Přímo je nezbytné. To způsobuje, že děti se cítí přijaty a milují.


Jedná se o to, aby je viděli, že jsou bezpodmínečně milovaní. Naučí se také ukázat náklonnost vůči druhým a že tento výraz není nevhodný nebo hanebný.

5. Nastavte limity

Důležité je, aby dítě mělo určité limity (pokud je flexibilní), které čelí vědět, co dělat a jak daleko mohou jít , Být nadměrně tolerantní, způsobí, že nemáte vzor, ​​který by vás mohl vést.

  • Související článek: "Pozitivní kázeň: výchova ze vzájemné úcty"

6. Neporovnávejte jej s ostatními

Srovnání s jinými lidmi může dětem přimět, aby si myslel, že není dostatečně dobrý, nebo že je oceněn nebo se musí ocitnout na základě toho, co ostatní mají nebo dělají. Také, toto poškozuje vztah otec-dcera , stejně jako může poškodit možné vztahy dítěte s lidmi, se kterými je porovnáván.

7. Chvalte své úspěchy

Velmi často lidé kladou důraz na špatné věci, které dělají jiní, zatímco když dělají něco správného, ​​obvykle se domníváme, že to, co bylo učiněno, bylo provedeno a nebylo o něm zmíněno.

Dítě je důležité, když dělá něco dobře, nebo splňuje cíl nebo úspěch být chválen a oslavován ze strany rodičů. Tímto způsobem dítě vidí své dobré chování zesílené. To je jeden z tipů být dobrým rodičem užitečnějším, aby se zlepšilo učení dětí.

8. Nepřehánějte ho: dát mu prostor

Typickou chybou mnoha rodičů je myšlenka neustálé ochrany jejich dítěte, snaží se omezit možné situace, které jim mohou poškodit. Ale nadměrná ochrana neumožňuje jednotlivci učit se a růst a dělá to pro ně obtížné rozhodovat se samy. Nech ho padají a udělají své vlastní chyby.

  • Související článek: "Nadměrně chráněné děti: 6 vzdělávacích chyb, které je poškozují"

9. Vyhněte se tuhosti

Příliš rigidní vzdělávací styl může vytvářet vzor strachu a nejistého myšlení a chování, přehnanou reaktivitu nebo nepružné a omezené chování.

Musí existovat určitá flexibilita což vede k tomu, že se věci mohou změnit , že existují různé pohledy. Musí vysvětlovat důvody pro rozhodnutí. Jedná se o poskytování limitů a určitého pořadí, aniž by se stal tyranem.

10Máte zájem o vaši vizi světa

Nemusí mít úroveň porozumění situaci dospělého, ale děti také vytvářejí vlastní názory o světě. Požádejte o svůj názor Umožňuje lépe poznat našeho syna a může sloužit k objasnění pochybností a obav u nezletilých, stejně jako k tomu, aby viděl, že jeho názor je důležitý a platný.

11. Ne na nadměrnou poptávku

Je pozitivní věřit v možnosti našich dětí a motivovat je, aby jednat a maximalizovali svůj potenciál. Musíme se je však snažit, abychom je příliš nepřipravovali a příliš rychle. Každá osoba postupuje v životě rychlostí, kterou může, a pokud je požadována nadměrně, může skončit blokováním a / nebo provokováním frustrace a že nic, co dosáhne, je dost .

12. Nekřičte na ně

Někdy chování dětí může mít negativní účinky a vyvolat určitou úroveň hněvu , Nicméně, být chybný není žádný důvod křičet na ně. Křik předpokládá, že pro ně je ponižující a bolestivý čin a situaci neřeší. Je lepší jim klidně vysvětlit, proč jejich činy nejsou správné a jaké výsledky mají, včetně možných trestů.

13. Zeptejte se svých pochybností

Dětství a dospívání jsou časy, kdy nejmladší začínají pozorovat různé aspekty reality a objevují velké množství informací. Svět je složitý a to, co pozorujeme, může vyvolat spoustu pochybností. Odpovědět na ně předpokládá zvýšení informací o potomstvu s ohledem na různé aspekty reality a současně umožní větší souvislost s nimi.

14. Nepotlačte své emoce ani své

Potlačení emocí, ať už je to vaše dítě nebo vaše dítě, může způsobit, že je dítě vidí jako slabost nebo něco odporného, ​​co by mělo být skryto. Je vysoce doporučeno pomáhá jejich vyjádření přímo i nepřímo (prostřednictvím výkresů nebo her).

Například, pokud příbuzný zemře, není špatné plakat před maloletým , protože to vás učí, že není smutné vyjadřovat smutek. To je nezbytné jak pro pozitivní emoce, jako je radost nebo láska, tak i pro negativní emoce.

15. Sledujte své očekávání

Je logické, že když se dítě narodí, jejich rodiče přemýšlejí o tom, jak bude vyrůstat a jak by chtěli žít život. Musíme se však snažit, abychom si neudělali příliš přísné očekávání.

Vy a vaše děti nejsou stejná osoba. Nemusíme se snažit žít život, který bychom žili, ale my musíme podporovat je, aby žili život, který chtějí žít .

16. Buďte konzistentní

Ambivalence v léčbě nezletilých , při uplatňování norem nebo při neexistenci jasných limitů předpokládá vysokou úroveň záměny pro vyvíjející se dítě.

Pokud ho za někoho potrestáte, ale pak mu koupíte hračku, abyste ho byli šťastní, vyvoláte protichůdné sdělení, v němž nebude vědět, zda je něco správného nebo špatného. Totéž se stává, když se pravidla mění podle těch, kteří je poslouchají. Při jednání je nutné mít soudržnost.

  • Možná vás zajímá: "Chip ekonomika: jak ji používáte k motivování změn?"

17. Přijměte své chyby a přijměte své

Mohli bychom být pokoušeni být hrdinou pro naše děti , někdo, kdo nikdy nedělá chybu a dělá vše v pořádku. Všichni však dělají chyby. Rozpoznávat je předpokládá, že dítě je schopno vidět chybu ne jako něco hanebného, ​​ale něco, od něhož lze zlepšit.

Vysvětlete chybu a proč je to příležitost k učení a Získání hodnot, jako je upřímnost , Stejně je třeba připustit, že děti dělají chyby a nekritizují je nebo je nesnášejí, ale rozumějí a podporují je.

18. Vytváří úctyhodné rodinné klima

Pro správný vývoj je velmi důležité mít adekvátní rodinnou atmosféru, která vytváří pozitivní stimulaci a umožňuje získání důvěry a různých hodnot. To znamená, že se musíme nejen zaměřit na dítě jako na to, ale také na to také v prostředí, které nabízíme .

Spojení mezi rodiči, jejich společenský život a účast v komunitě jsou aspekty, které nakonec skončí zaznamenáváním v mysli nezletilých.

19. Vzdělávejte ji

Může se to zdát zřejmé, ale je důležité účastnit se vzdělávání dětí. Ukázat jim způsob, jak vidět svět, učit je, jak jednat a jak funguje společnost a prostředí, které je obklopuje, stanovení limitů a přenosu norem a hodnot, jako je respekt, tolerance a soužití, jsou prvky velmi důležité vzhledem k efektivnímu přizpůsobivý.

20. Nenechte se posednout tím, že jste dokonalým otcem

Ačkoli se tyto rady myslí, že odrážejí a vizualizují různé důležité aspekty ve vzdělání chlapce nebo dívky, nemusíme se posedávat myšlenkou, že všechno funguje dobře. Budou chvíle, kdy se budete cítit špatně, ztratíte trpělivost, neuvědomujete si, že se vaše dítě děje, že nemůžete být přítomni nebo že z nějakého důvodu uděláte různé chyby .

Přemýšlení, že musíme být vždy dokonalé, je škodlivé, protože ztrácí spontánnost a dává pocit, že je nucen, což snižuje důvěryhodnost.Kromě toho je dítě přenášeno na to, že bychom měli být vždy vynikající v našich jednáních s ostatními, což může způsobit, že je nadměrně náročný ve svých vztazích jak z jeho strany k ostatním, tak i naopak.

21. Být otcem je navždy

Být otcem je něco pro život , Není to něco, co můžeme opustit, když chceme, nebo něco, co má datum vypršení platnosti, když dítě dosáhne plnoletosti. Možná, že naše dospělé děti na nás nezáleží stejným způsobem jako v dětství, ale měli bychom jim vždy být k dispozici.


To vás rozněžní: Rozvádějící se Vondráčková s Plekancem vychovali děti jak z reklamy! (Smět 2023).


Související Články