yes, therapy helps!
7 strategie pro rozvoj intuice

7 strategie pro rozvoj intuice

Září 23, 2023

Jedním z klíčů k úspěchu v životě av podnikání je intuice , Lidé, kteří mají velkou schopnost intuiti, se mohou na cestách života orientovat mnohem více.

Intuice je definována jako schopnost jasně poznat, pochopit nebo vnímat nějaký zajímavý aspekt reality , a to i bez zásahu naší racionální kontroly. To znamená, že intuice nám umožňuje rychle a efektivně přijímat dobré rozhodnutí, upozorňuje nás na určité nebezpečí a pomáhá nám vytvářet širší představu o věcech, které nás obklopují.

Mohlo by vás zajímat: "14 klíčů ke zvýšení tvořivosti"

Techniky a triky ke zlepšení intuice

Existuje mnoho technik a strategií, které rozvíjejí tuto schopnost intuitovat. V dnešním postu iVysvětlíme některé z nejsilnějších cvičení při rozvoji intuice .


Intuice je to zásadní průvodce, který nám poloautomatickým způsobem pomáhá přijímat správná rozhodnutí, řešit problémy a dosahovat úspěchu prakticky v jakékoli oblasti života: profesionální, akademické a osobní. Nicméně,, je dovednost, která se obvykle nezohledňuje, a proto není věnována velká pozornost ze strany veřejných institucí , To znamená, že náš vzdělávací systém nepodporuje rozvoj intuice, a to navzdory mnoha výhodám, které tato schopnost musí každodenně čelit.

Související článek: "9 tipů pro zlepšení koncentrace (podporované vědou)"

Abychom vám pomohli porozumět výhodám intuice a vylepšit tuto schopnost, Tuto otázku jsme prozkoumali a přinášíme celkem sedm praktických a velmi užitečných strategií podporovat tento "šestý smysl", který mají lidé s nosem pro podnikání a pro život obecně. Začneme?


1. Základní: důvěřujte svým jamkám

Bude pro vás velmi obtížné rozvíjet svou intuici, pokud neustále popíráte svůj vliv na vaše každodenní rozhodnutí. Chcete-li zlepšit své intuitivní dovednosti musíte začít tím, že jim dáte určitou důvěryhodnost, dostatečné, abyste alespoň vzali v úvahu příležitosti, které denně máte .

Často se to děje: musíte udělat důležité rozhodnutí ve svém životě a jedna z možných cest, i když z racionálního hlediska se zdá být dobrý nápad, nevytváří dobrý trn. Existuje něco takového, že i když ji nemůžete racionálně vyjádřit slovy, nevytváří dostatečnou důvěru. V této době, vaše intuice vám dává varovný signál: tato cesta se nezdá nejžádanější .

Je docela pravděpodobné, že jste se zbavili toho, že jste projížděli díky rachotě, náhlé intuici, díky níž jste se náhle zastavili, jako by vás auto přemohlo. Neměl jste čas myslet, že jste v nebezpečí, jen jste si něco všimli a vy jste se vyhnuli nehodě. Když emoce generované někým (nebo někým) je spíše negativní, čelíme intuici. Náš vnitřní hlas má tuto schopnost nás upozorňovat, že je něco, co nás nepřesvědčuje. Musíme rozšířit naše heuristické myšlení, abychom zajistili, že bude schopen efektivně reagovat na požadavky každodenního života.


2. Rozlišujte předsudky a intuici

Pozor: předsudky nejsou srovnatelné s intuicí (nebo ústy) , Předsudky jsou předsudky, které nás vedou k určitému odporu vůči určitým lidem kvůli jejich etnickému, náboženskému, kulturnímu nebo sociálnímu původu nebo kvůli nějakému jinému rysu jejich postavy a osobnosti, které se nevědomky spojujeme s něčím negativním.

Musíme se snažit jasně rozlišovat mezi předsudky a intuicí , Intuice by měla být emocionální kompas, ale je důležité, abychom mohli rozlišovat mezi emocemi a předsudkovými nápady nebo které nás naočkovaly kulturně. Pokud nám naše intuice vysílá varovné signály, abychom v někoho nevěřili 100%, měli bychom se pokusit zvážit, do jaké míry je tento signál zasahován určitými předsudky a stereotypy, které můžeme mít vůči tomuto "typu osob" a poznamenat neměla být negativně ovlivněna některými zkušenostmi z minulosti.

3. Praxe meditace a vědomí

Všechno, co nám pomáhá lépe poznat, bude mít za následek zlepšení naší intuice. Millenární praktiky meditace a dokonce i filozofie, jako je vědomí, mají pro naši mysl jasné výhody: to nám dává větší schopnost pohlcovat podněty a informace, dokonce i věci, které předtím bez povšimnutí , Navíc tato meditační technika nám přináší větší emoční rovnováhu.

Meditace vyžaduje pokračující praxi. Nestojí za to, abyste meditovali jeden den a to je: musíte pochopit, že je to zvyk, který vyžaduje hodně vytrvalosti.Jak se cvičit? Jednoduše se ujistěte, že máte pohodlí v místech, kde je málo rušivých prvků, položte záda rovně a uvolněte se. Krátce po kroku zmizí úzkost, stres a každodenní starosti, založené na dobré dýchací technice. Využijte příležitosti, abyste poslouchali svůj vnitřní hlas, to, co je tak úzce spojeno se schopností intuice.

S meditací se také zbavíme stresu a Je to dobrý způsob, jak zvýšit naši koncentraci a kreativitu , Má jen výhody.

4. Zvláštní technika: vizualizace krajiny

Existuje několik velmi účinných technik pro rozvoj intuice. Jednou z nich je vizualizace , Jak to funguje?

1. Nejprve musíte zavřít oči a zaměřit se na vaše dýchání. Posaďte se a snažte se najít hezký prostor.

2. Zkuste si představit krajinu, která přenáší bezpečnost a dobré vibrace. Pozorujte je pečlivě a snažte se opravit všechny existující detaily: vzduch, vůně, barvy, detaily ... Uchovávejte všechny možné detaily v paměti.

3. Dýchjte pomalu a hluboce a znovu otevřete oči. Určitě si všimnete, že se cítíte mnohem pohodlněji. A navíc budete mít svou intuici lepší, zvláště pokud tuto praxi obvykle používáte.

5. Jasné sny a nevědomí

Měli jste někdy jasný sen? Jistě, vaše odpověď bude ano. Téměř každý, podařilo se nám zvládnout naše sny, zatímco spíme , schopnost zvládnout naše rozmarné, co se v něm stalo.

Tato schopnost řídit naše podvědomí během spánku nám může pomoci být více vědom skutečnosti, a proto zvýšit naši intuici.

Jak mít jasné sny? Těsně předtím, než usnete, když odpočíváte v posteli, přemýšlejte a zamyslete se nad těmi věcmi, které vás během dne upoutaly pozornost. Pokuste se odpovědět na ty otázky, které zůstaly nezodpovězené, nebo na záměry lidí, s nimiž jste něco sdíleli. To aktivuje vaši představivost a povzbuzuje vaše nevědomí, aby začali myslet kreativně.

Není to příliš časté, ale pokud budete postupovat podle tohoto kroku, budete pravděpodobněji dosahovat jasných snů. Když se probudíte, nezapomeňte zapsat do zápisníku obsah vašich snů a hrát si, abyste mu poskytli osobní výklad.

Nenechte si ujít tento článek: "Jak mít jasné sny? Věda to vysvětluje"

6. Vizualizace geometrických těles

Vizualizace je klíčová, pokud jde o zlepšení naší intuice. K tomu dochází proto, že nám umožňuje přístup k určitým kognitivním dovednostem souvisejícím s naší schopností předvídat a popsat realitu založené na volných prvcích. Pomáhá nám integrovat informace a vytvořit duševní mapu reality.

Vizualizace s geometrickými těly nám umožňuje stimulovat vizuální a prostorovou inteligenci, která se také vztahuje k naší kreativitě. Tato technika je následující:

1. Zavřete oči a představte si bílou obrazovku přímo před vámi.

2. Pokuste se projektovat (představit), že na této obrazovce se objeví dvourozměrné geometrické těleso, jako je čtverec, kruh nebo trojúhelník. Podržte tento vizuální snímek po dobu dvou minut a pak pokračujte v představě dalšího obrázku.

3. Zůstaňte pár minut a znovu zavřete oči a představte si několik kombinací: například čtverec uvnitř kruhu. To dělá cvičení složitější s jinými těly: čtverec uvnitř kruhu, který je zase obklopen obrovským trojúhelníkem.

7. Rozvíjet empatii a praxe

Empatia je na kterou se můžeme postavit na místo jiné osoby, pochopení a projevování solidarity s jejich okolností a názory.

Intuice se také rodí z této schopnosti správně interpretovat emoce a pocity druhých. Tuto dovednost můžete procvičovat tím, že se snažíte uvědomit, co ostatní lidé myslí nebo cítí, a pokud máte s nimi dostatek důvěry, můžete se jich zeptat, jestli máte pravdu. Budete překvapeni, jak poměrně jednoduché je intuitivně hádat něčí náladu.

Bibliografické odkazy:

  • Fischbein, E. (2006). Intuice ve vědě a matematice: Vzdělávací přístup. Springer věda a obchodní média.
Související Články