yes, therapy helps!
Charismatická osobnost: 14 zvláštností a návyků jedinečných osobností

Charismatická osobnost: 14 zvláštností a návyků jedinečných osobností

Smět 18, 2021

Ačkoli charizma je často zaměňována s přitažlivostí, nejsou synonymní pojmy , Charizmatické osoby mají atraktivní osobnost; nemají však nutně velkou fyzickou krásu.

Ano, zabývají se a dělají skupiny lidí, kteří se pohybují stejným směrem. Charizmatickí lidé jsou kvůli svému postoji a zvykům jako magnet.

  • Doporučený článek: "11 charakteristik optimistických lidí"

Charakteristiky a vlastnosti charismatických lidí

Ale, Jaké jsou vlastnosti, charakteristické rysy osobnosti a chování, které charismatické osoby představují? V následujících řádcích vám to vysvětlíme.


1. Aktivní společenský život

Charizmatické osoby jsou populární a často se obklopují jinými lidmi , K tomu dochází proto, že dobře padnou a protože mají řadu relačních dovedností, které umožňují spojit se s ostatními, ať už jsou stejného pohlaví nebo ne. Navíc jsou proaktivními lidmi, kteří obvykle mají mnoho obav a záliby a jsou dobrými partnery.

2. Empatie

Chcete-li se spojit s ostatními, je třeba být empatický a vědět, jak se dostat do obuvi druhého , Proto jsou dobrými komunikátory, protože chápou potřeby jiných lidí, což jim umožňuje snadno se s nimi spojit.

3. Aktivní poslech

Empatie je často spojena s aktivním nasloucháním. A ačkoli mnozí lidé věří, že poslouchají, někdy jen slyší. Aktivně posloucháte pozornost nejen slovního jazyka , ale také věnovat pozornost neverbálnímu jazyku a emocím, které druhý účastník vyjadřuje, který musí být ověřen tak, aby se druhá osoba cítila srozumitelně. Aktivní poslech podporuje respekt a důvěru mezi dvěma lidmi.


  • Pokud se chcete dozvědět více o tomto pojetí, můžete si přečíst náš článek: "Aktivní poslech: klíč k komunikaci s ostatními"

4. Optimismus

Tito lidé jsou závislí na své optimistické mentalitě , najít překážky v překážkách růstu. Navíc jsou to lidé, kteří šíří tuto vizi života, a tak přitahují ostatní.

5. Slovní jazyk

Charizmatičtí lidé jsou velmi dobře komunikováni a proto mají velký vliv na ostatní , Chápou své potřeby a jsou empatické, takže obvykle mluví o "nás" spíše než o "mně". Posílají také jasné sdělení, které minimalizují nejednoznačnost toho, co chtějí vyjádřit.

6. Nonverbální jazyk

Tento typ jednotlivců také ukazuje velmi silnou neverbální zprávu , Vizuální kontakt je pozoruhodný, což pomáhá vytvářet blízkost a ukázat upřímnost. Ukazují otevřený a přístupný postoj vůči ostatním lidem a toto je viditelné jejich gesty.


  • Související článek: "5 praktických kláves pro zvládnutí neverbálního jazyka"

7. Důvěřujte sobě

Nonverbální jazyk je pozitivní, protože důvěřuje sám sobě , Mít vysoké sebevědomí je nezbytné pro překonání překážek, které vznikají každodenně a posilují před životem, ale také proto, aby ostatní cítili respekt vůči někoho a přitažlivost pro svou osobnost.

8. Budujte důvěru ostatním

Lidé s charismaou nejen důvěřují samým sobě, ale i jiní jim důvěřují , Vytvářejí a inspirují důvěru, něco, co se získává díky zkušenostem, s příkladnými akcemi, důvěryhodností a dobrou komunikací. To je možné vidět v charismatických vůdcích, kteří jsou schopni mobilizovat velké množství lidí k dosažení společného cíle.

9. Jsou emocionálně inteligentní

Emocionální inteligence ovlivňuje vztah k ostatním, protože zahrnuje: emoční sebevědomí, emoční regulaci, empatii, sebemocnění a interpersonální dovednosti. Zvládnutí těchto dovedností vám umožní přizpůsobit se situacím, které mohou nastat každodenně, ale také vám umožňuje správně se chovat před ostatními a v mezilidských vztazích.

Také, tito lidé vědí, jak správně vyjadřovat své emoce a mít otevřenou mysl k pochopení ostatních.

10. Mentální flexibilita a otevřená mysl

Charizmatické osoby mají duševní flexibilitu a otevřenou mysl , Odmítají myšlenky ostatních lidí nebo nemají rozhodovací mentalitu. Jsou tolerantní a objektivní lidé. Jeho přítomnost dává radost a to je důvod, proč ostatní se cítí dobře vedle sebe.

11. Jsou vizionáři

Zejména v případě charismatických vůdců, Jednou z jejich skvělých vlastností je to, že jsou vizionáři a dostanou svou představu jiným lidem , Mají velkou schopnost ovlivnit.

12. Důvěryhodnost

Tato schopnost ovlivňovat je často určována, protože jsou to lidé, kteří vykazují velkou důvěryhodnost a jsou soudržní ve svých činnostech a v tom, co říkají. Jsou přesvědčivými a upřímnými lidmi a to je vyjádřeno slovním a neverbálním jazykem. To je důvod, proč tomu ostatní věří.

13. Sociální dovednosti

Být charismatický má spoustu společného s dobrými sociálními dovednostmi. Být srdečný, společenský, expresivní, čestný, demokratický ... pomáhá mít dobré vztahy s ostatními jednotlivci. Charizmatické lidi jsou blízko, nejsou snadno podrážděni , jsou demokratické a tolerantní. Ostatní se cítí dobře, když jsou s tímto typem člověka.

14. Přesvědčení

Charizmatické osoby jsou přesvědčivé, takže vědí, jak velmi dobře používají jazyk a používají dobré přesvědčovací dovednosti k tomu, aby ovlivňovaly postoj ostatních. Být přesvědčivý je pozitivní kvalita , protože tento typ jednotlivců nenechá lidi změnit, ale svádí je s jejich argumenty.

  • Související článek: "Přesvědčování: definice a prvky umění přesvědčování"

Jak jsou lidé, kteří nás přitahují

Byť charizmatickým je něco, co je pro některé lidi obtížné se učit, ať jste nebo ne. Naopak, jiní odborníci si myslí, že můžete rozvíjet dovednosti, které mají být charismatické, zejména pokud jde o přední lidi. Charismatické je něco hlubšího než jen fyzického.

  • Pokud chcete vědět víc, můžete si přečíst náš článek: "Jakým způsobem nás lidé přitahují a uchvátí?"

Fotbal fokus podcast speciál: Proč bude příští ligová sezona nejlepší za poslední roky? (Smět 2021).


Související Články