yes, therapy helps!
Emocionální únava: strategie, jak čelit a překonat to

Emocionální únava: strategie, jak čelit a překonat to

Červen 14, 2024

The emoční únava Jedná se o duševní vyčerpání, které souvisí s prodlouženými příznaky stresu, úzkosti nebo deprese. Můžeme všichni pociťovat toto extrémní emoční vyčerpání, ačkoli někteří lidé mají tendenci to zažívat častěji, tak jak jsou citlivější o více empatické , Ti, kteří trpí emocionální únavou, mají pocit, že vyčerpali všechny své emocionální zdroje a neměli nic, co by jim dal jiným.

Emocionální únava: definování konceptu

Emoční únava se vyskytuje v různých situacích. Je to charakteristické pro práci, která se týká pomoci ostatním (lékaři, sociální pracovníci, psychologové, hasiči apod.), Protože emoční ceny těchto profesí nejsou vždy odměňovány. Tento typ únavy může být také spojen s afektivními problémy, které vyplývají z obtížnosti komunikace nebo přizpůsobení se životnímu prostředí.


Navíc v pracovním prostředí je emoční únava symptomem, který představuje Burnout nebo "Hořící syndrom", který postihuje pracovníky, kteří dosáhli velmi vysoké úrovně fyzického a emočního vyčerpání.

Jak se projevuje emoční únava?

Objevuje se emoční únava kdy jedinec překročil svou schopnost odolat dlouhodobému emočnímu stresu , Je obvyklé, že lidé, kteří trpí, si nejsou vědomi svých příznaků, protože demotivace a emoční únava, charakteristická pro tento fenomén, vyvolává chování vyhýbání se a odmítnutí vůči vlastním emocím. Tento typ únavy se projevuje fyzickými a psychickými příznaky. Zde jsou některé z nich:


  • Nízká tolerance na stres nebo stresové situace
  • Nepozornost
  • Nedostatek motivace a nezájmu v životě
  • Fyzická únava nebo ztráta energie
  • Depersonalizace

Emocionální únava způsobuje pro člověka, který trpí, závažné problémy, a to jak v jejich osobním blahu, tak v mezilidských vztazích. Tyto potíže mohou způsobit depresivní stavy v důsledku "nedostatečné kontroly", kterou cítila osoba s emocionální únavou. Proto je třeba věnovat pozornost symptomům, aby se předešlo zbytečnému utrpení. Emocionální únava může naznačovat závažnější problémy (deprese, vyhoření, atd.), Takže je důležité znát přesnou příčinu, která ji způsobuje aby mohli jednat s úmyslem řešit základní problém.

Způsoby zvládnutí emoční únavy

Emocionální únava může být léčena, pokud symptomy jsou detekovány co nejdříve. Abychom předešli dalším důsledkům, je nutné mít jistotu dovednosti ke zvládnutí stresu (pozitivní strategie vyrovnávání, vyčerpání času atd.). Ale především, prvním krokem je rozpoznat emoční únavu v nás a zjistit, jaké okolnosti to způsobuje.


Vědomí a sebereflexe

Zdá se, že mnohé vyšetřování naznačují, že vědomí může být užitečné pro tento typ problémů, protože nám pomáhá lépe řídit naše emoce. Někdy může být snadné rozpoznat, co nám způsobuje emoční vyčerpání, a v jiných musíme jít trochu hlouběji, abychom zjistili, co jejich příznaky naznačují. Sebereflexe nám může pomoci zjistit spousty emocionální únavy v nás.

Navíc, vědomí poskytuje nástroje k odpojení od toho, co vytváří napětí , Být v současné chvíli, s postojem přijetí a soucitu vůči sobě, minimalizuje dopad emočně stresových situací a umožňuje nám čelit těmto situacím pozitivně.

Na druhé straně fyzické cvičení poskytuje mnoho výhod na psychologické úrovni, takže obvyklá praxe může způsobit únikovou cestu pro mysl: zlepšuje sebevědomí a podporuje uvolňování chemických látek v mozku, které souvisejí se štěstím a pohodu V tomto smyslu je zdravý životní styl s dobrou hygienou spánku nebo zdravou výživou zásadní pro to, aby co nejlépe čelil každodennímu životu a pozitivně ovlivňoval naše emocionální blaho.

Psychologická léčba pro léčbu emoční únavy

Emocionální únavu lze překonat podle těchto tipů. Nezapomeňte, že pokud jste v určitém čase ohromeni vašimi příznaky, Je dobré poradit se s odborníkem na duševní zdraví , který vám poskytne nástroje a techniky k vyřešení situace.


Ako vymeniť výfuk? - AUTOvKELLY (Červen 2024).


Související Články