yes, therapy helps!
Emocionální labilita: co to je a jaké jsou její příznaky?

Emocionální labilita: co to je a jaké jsou její příznaky?

Červen 25, 2022

Pokud něco charakterizuje emoce, je to, že přicházejí a odcházejí, aniž by často měli nějakou specifickou příčinu, která je spouští , Například člověk může být smutný v době, kdy se zdá, že všechno naznačuje, že by měl být šťastný, nebo opak může být také pravdivý.

Každá osoba má různé emoce, které se obvykle projevují relativně nezávisle na jejich kontextu. Někteří mají tendenci zažívat více emocí s radostí a jiní méně. Nicméně, někdy může být změna emocí velmi důležitá. V těchto případech mluvíme o emocionální labilitě .

Co je emoční labilita?

Koncept emoční lability se týká tendence k rychlé a náhlé změně ve vztahu k emocionálnímu stavu .


Když dojde k tomuto psychologickému jevu, emoci se mění téměř tak, jako kdyby sledovali pohyb kyvadla, i když ne nutně s takovou pravidelností mezi obdobími.

Doba výkyvy nálad

Emocionální labilita může být vyjádřena různými emocemi, které jsou zaznamenány za několik hodin, ale může to být také situace, kdy se tato změna objevuje po několika dnech projevů stejného emocí nebo řady emocí, které jsou velmi podobné.

Podobně, Náhlá změna emocí se může stát několik dní dokud nenastane čas, kdy se emoční labilita vrátí na normální úroveň, kde nedojde k náhlé změně.


Emoční labilita jako symptom

Emocionální labilita se může stát užitečným sklonem při řešení problémů z různých hledisek. Ve skutečnosti je určitý stupeň emoční lability přítomen téměř u všech lidí, protože všichni mají řadu obvyklých emocí.

V jiných případech se však stává tak intenzivní a náhlý, že je mimo vlastnost osobnosti může to být samo o sobě typ příznaku duševní poruchy .

Duševní poruchy, u nichž je emoční labilita častější, jsou následující:

1. Velká deprese

Ve velké depresi můžete jít z fází emoční zploštění a anhedonie k ostatním, ve kterých je hluboký smutek, který je velmi intenzivní. V těchto případech mohou změny nálady způsobit relační problémy, zvláště pokud jsou spojeny s intenzivními ohnisky.


2. Bipolární porucha

Je to porucha nálady charakterizovaná přesně náhlými změnami v emocionálních stavech. Klasicky se epizody mánie střídají v bipolární poruše, ve které je pocit euforie a radosti a epizody deprese. Stručně řečeno, v této poruše je emoční labilita jedním z typických faktorů (kdykoli je mánie a deprese).

3. Cyklothymie

Ačkoli emoční labilita je symptom par excellence bipolární poruchy, jeho mírnější verze, Cyclothymia, ji také představuje jako příznak. V těchto případech nejsou příznaky tak intenzivní jako u ostatních depresivních poruch, zůstávají po delší dobu.

Příčiny emočních změn

Když emoční labilita je velmi intenzivní a zasahuje do kvality života člověka , je možné, že jde o symptom duševní poruchy nebo neurologickou poruchu. Přestože příčiny závisí na každém případě, je zřejmé, že velmi intenzivní emoční labilita spojená s psychologickými problémy se objeví, když se limbický systém (nacházející se v mozku) začne abnormálně fungovat.

Pacienti s epilepsií mohou například vyvinout emocionální labilitu, neboť se objevují útoky na změnu celkové funkce mozku.

Léčba

Musí být jasné, že emoční labilita sama o sobě není duševní poruchou, ale symptomem , a proto není přímo léčeno psychologickými nebo psychiatrickými intervencemi. Hygienická opatření, která ji mohou snížit, projdou diagnózou možných duševních poruch.

Pokud příčiny nemají co do činění s poruchou diagnostikovaného stavu mysli, léčba bude obtížnější. Kromě toho použití psychotropních léků, které mohou sloužit ke snížení intenzity fází emoční lability, je něco, co závisí na odborném zdravotnickém personálu, který vede každý případ.


Skutečná příčina nemocí - dabing (Červen 2022).


Související Články