yes, therapy helps!
Seneca: biografie slavného stoického filozofa

Seneca: biografie slavného stoického filozofa

Únor 29, 2024

Lucio Anneo Seneca je jedním z nejreprezentativnějších filosofů školy stoicismu , zejména z jeho pozdější fáze vývoje. Byl jedním z nejdůležitějších osobností filozofie v době římské říše a dnes je rekonstruován ve studiích o řecké filozofii a současné etice.

Ačkoli to není autobiografické psaní, Seneca v celé své práci udržuje skvělé spojení mezi každodenními zkušenostmi a filozofickými úvahami, které tyto povzbuzovaly. Předchozí věc přišla až do našich dnů prostřednictvím písemných záznamů, které si Séneca uvědomila.

V tomto článku najdete biografii Lucio Annea Séneca stejně jako některé z hlavních rysů jeho práce.


  • Související článek: "15 nejdůležitějších řeckých filozofů v historii"

Lucio Anneo Séneca: biografie stoického filozofa

Lucio Anneo Séneca se narodil v Córdobě ve Španělsku přibližně v roce 4 a. C., ve výšce římské říše v provincii Hispania. Přišel z významné rodiny a vysoké společnosti.

Jeho otec, Marco Anneo Seneca, byl římský řečník a spisovatel, který dělal důležité studie o dějinách oratorie. Mnoho z jeho prací bylo připsáno Lucio Anneovi během středověku, ve kterém byl Senec syn uznán. Chcete-li to rozlišit, byl nazván Senecem Speaker nebo Senecem Starším.


Život Seneca mladší prošel různými okamžiky, které mu umožnily hluboce odrážet emoce, ambice, léčebnou sílu filozofie a smrt, mimo jiné témata. Ve skutečnosti je většina jeho spisů obvykle interpretována s ohledem na jeho biografii. Studoval rétoriku a filozofii v Římě a jeho kariéra je uznávána za úspěšnou, poněkud dramatickou a také politickou.

Například byl obviněn z cizoložství a vyhnanství na Korzici. Stejně tak byl v politicky komplikovaných okamžicích mezi poradci císaře Nera a nakonec byl obviněn z komplikací ve spikleneckém spiknutí, zavraždit Nera. Proto byl v roce 65 nucen spáchat sebevraždu v Římě.

Stoicismus a Seneca spisy

Stoicismus je filozofická škola, kterou Zeno de Citio založila a která je založena na doméně vášní a na život založeném na hledání štěstí pomocí rozumu. Během císařského období měla tato škola velký vliv v literárních dílech.


Zvláště významné byly tragédie Seneca, které mají důležitý filozofický obsah. Ze stejného důvodu se Seneca považuje za filozofa i za básníka. Ačkoli tato diferenciace byla mezi odborníky kontroverzní otázkou.

Předtím se ve skutečnosti myslelo, že existují "dva Seneca": jeden filozof a jeden tragický (nebo básník). Dnes je uznáváno, že Senecův zájem o etiku a psychologii (zejména destruktivní účinky nadměrné emocionality) je přítomen ve všech jeho literárních dílech, a to jak ve verších, tak v próze.

V každém případě jsou jejich tragédie uznávány jako tmavší spisy než ty, které byly vytvořeny v próze. Je to například případ tématu smrti, který se ve svých spisech v próze objevuje jako osvobození; ve skutečnosti to odůvodňovalo sebevraždu jako etický způsob umírání. V tragédiích se však smrt obvykle projevuje jako přechod k většímu utrpení.

Seneca souhlasil s psychologickým monismem, pokud nerozlišuje mezi racionálními nebo neracionálními součástmi duše (stejně jako starší stoici ne). Z tohoto důvodu jsou znalosti založeny na činnosti, neexistuje žádný rozdíl mezi praktickým a teoretickým důvodem. V tomto smyslu je teoretizování a odrazování etických a morálních aspektů každodenního života způsobem produkce znalostí, dosažení štěstí a ctnosti.

Pozdější vliv

Část Senicova stoicismu je uznávána jako jeden z nejdůležitějších antecedentů moderních obav o formování sebe a našeho života. Senecova práce na jedné straně zdůrazňuje dřívější stoickou filozofii a dodává některé detaily. Na druhé straně, jeho práce je charakterizována absencí technických vlastností a zdůraznit léčebné vlastnosti a praktické vlastnosti filozofie.

Bránil myšlenku rovnosti mužů a životního stylu založeného na umírněnosti. Ta druhá představovala cestu ke štěstí a měla by být doprovázena odmítnutím pověr. Součástí jeho díla byla důležitá cesta renesančních proudů a různých filozofických škol modernosti.

Reprezentativní práce

Ve svých spisech diskutuje o některých otázkách, které souvisí s morálními problémy každodenního života. Mezi nejvýznačnější díla patří např. Dopisy do Licilio, morální dopisy, morální testy, ambrosijský kodex a přirozené otázky. Spolu s útěchou ke své matce Helvu a Útěchu k Polybiovi je útěcha Marcie nejstarším známým dílem dodnes.

Bibliografické odkazy:

  • Vogt, K. (2015). Seneca Stanfordská encyklopedie filozofie. Načteno 13. srpna 2018. K dispozici na //plato.stanford.edu/entries/seneca/#LifWor.

Styk s občanom výlúčený! Na všetko sa používa pošta! (Únor 2024).


Související Články