yes, therapy helps!
14 hlavních sociálních dovedností, které uspějí v životě

14 hlavních sociálních dovedností, které uspějí v životě

Červenec 15, 2024

Lidské bytosti jsou společenské bytosti, musíme získat řadu společenských dovedností, které nám umožňují žít v souladu s těmi kolem nás , protože potřebujeme ostatní, aby přežili a užívali si emocionálně zdravého života.

Nemá-li určité sociální dovednosti, určuje, jak se chováme, když jsme s jinými lidmi, a náš způsob jednání může být v některých případech jiným způsobem nesprávně interpretován, což může mít za následek konflikt, kterému bylo možné se vyhnout.

14 základních sociálních dovedností

Sociální dovednosti jsou soubor chování, které vydáváme, když komunikujeme s jinými jednotlivci a to nám pomáhá s ostatními komunikovat efektivně a vzájemně uspokojivě. Naštěstí je možné je získat a rozvíjet s praxí. Nicméně může být obtížné zvládnout některé z nich, protože musíte být trpěliví a potřebovat čas, abyste je správně vyvíjeli


V dnešním článku jsme připravili seznam s 14 hlavními sociálními dovednostmi, které mají být úspěšné ve vašich vztazích a ve vašem životě , Začněme!

1. Aktivní poslech

Mezi poslechem a sluchem existuje velký rozdíl , Vědět, jak poslouchat, je velmi důležitá v komunikaci s jinými lidmi, a ačkoli si to vždycky neuvědomujeme, někdy trávíme více času, než si myslíme a co říkáme místo toho, abychom se aktivně poslouchali.

Aktivně poslouchat není jen věnovat pozornost slovech, které vycházejí z ústa ostatních řečníků, ale také je plné povědomí o emocích a neverbální jazyk, který se druhá osoba snaží komunikovat.


Aktivní poslech je skutečně důležité při efektivní komunikaci s ostatními lidmi.

Proto je zajímavé, že se podíváte na náš článek: "Aktivní poslech: klíč k komunikaci s ostatními"

2. Asertivita

Asertivita je velmi důležitá sociální dovednost z mnoha důvodů. Asertivní osoba vyjadřuje svůj názor a brání svůj názor , vždy respektující názor ostatních. Taková asertivita je klíčem k efektivní komunikaci s ostatními jednotlivci, ale také pro naše vlastní emocionální blaho.

Ale co odlišuje asertivní lidi od těch, kteří nejsou? Tuto odpověď naleznete v našem příspěvku: "Asertivní lidé: 10 charakteristik, které mají společné"

3. Emocionální validace

Emocionální ověření je porozumění a vyjádření přijetí emoční zkušenosti druhé osoby , a zlepšuje mezilidské vztahy, protože druhý partner má pocit, že je pochopen a uznává. Když někdo cítí, že jsou chápáni emocionálně, jejich důvěra v druhou osobu se zvyšuje a jsou schopni se otevírat, to znamená verbalizovat to, co si myslí a cítí. Je nezbytné vytvářet dobré vztahy s ostatními jednotlivci


Doporučený článek: "Emocionální ověření: 6 základních tipů pro jeho zlepšení"

4. Empatie

Empatia je schopnost dát se na místo druhého a vědět, co máte pocit, nebo dokonce to, co si myslíte , Proto je nutné mít schopnost mít mezilidské vztahy s jinými jednotlivci a vědět, jak se chovat k ostatním. Empatie je také klíčem k přizpůsobení se společenským situacím.

Možná vás zajímá: "Učení se zvládnout empatii a adaptaci: dvě úžasné vlastnosti lidské bytosti"

5. Vyjednávací kapacita

Když denně sdílíme lidi je třeba mít dobrou schopnost vyjednávat , Ať už s kolegy nebo se svým partnerem, vědět, jak jednat, je nezbytná konkurence, protože se můžete vyhnout mnoha konfliktům. Kromě toho může vzniknout konflikt z jakéhokoli vztahu a naučit se řídit a jednat je zdravým a zásadním způsobem, jak spravovat vztahy.

6. Respektujte

Lidé jsou ochotni s námi komunikovat, pokud projevujeme úctu k jejich vírům, hodnotám a představám. Kromě respektování vašeho myšlení, respekt může být vyjádřen vizuálním kontaktem, který ukazuje upřímnost , aby se lidé cítili vzali v úvahu. Nedostatek respektu je jedním z postojů, které nejvíce nenávidíme, a že v některých případech je těžké opomenout.

7. Důvěryhodnost

Ukázat sebe jako důvěryhodný člověk je nutné získat důvěru s ostatními a navíc přesvědčit publikum. Stejně jako u vědomí, důvěryhodnost způsobuje, že se lidé ukáží tak, jak jsou, a jsou více vnímaví. Musíte být vždy v souladu s tím, co se říká a co dělá.

8. Soucit

Nikdo není dokonalý, a proto můžeme všechny dělat chyby , Někdy jsme na ostatních velmi těžké, i když nedělají něco špatně.Být soucitný je klíčem k jednání s jinými jednotlivci a přijetí a odpuštění přispívají ke zlepšení našeho blaha.

Může vás to zajímat: "Odpuštění: měl bych nebo neměl bych odpustit tomu, kdo mi ublížil?"

9. Pozitivní myšlení

Živý život negativním způsobem ovlivní, jak vidíme svět, a tedy jakým způsobem souvisíme s ostatními. Mít pozitivní myšlení a řešit situace s optimismem je jedním z nejlepších způsobů, jak žít , A navíc přitahuje další lidi.

Článek pro prohloubení pozitivního myšlení: "25 pozitivních frází, které denně žijí s optimismem"

10. Emocionální regulace

Emocionální regulace je klíčovým pojmem, když koexistujeme s ostatními jednotlivci a je nezbytnou kompetencí pro život. Je nutné si uvědomovat a regulovat vlastní emoce a zároveň nám pomáhá lépe rozvíjet naši možnost upřednostňovat vlastní blaho a to druhé.

11. Otevřenost mysli

Mysl bez předsudků a stereotypů je silou který vám pomáhá souviset s různými lidmi a lépe se přizpůsobovat životnímu prostředí. Mentální rigidita a nesnášenlivost jsou nepochybně omezením mezilidských vztahů.

12. Trpělivost

Být trpělivost je jednou z velkých ctností, které můžeme mít, zvláště když se odvoláváme na sociální prostředí. Pokud tuto schopnost nezvládneme, může nás cokoliv obtěžovat a stát se velkým problémem. Trpělivost pomáhá být uvolněná a vyhýbat se více napětí, než je nutné , Než vybuchnete v útoku hněvu, zkuste to ještě chvíli přehodnotit. Dobrým způsobem, jak tuto schopnost vylepšit, je vědomí.

13. Zdvořilost

Když budeme zdvořilí a zdvořilí druhým, budou zřídka nám být nevděční , Chovejte s respektem a vzdělaným způsobem s ostatními a uvidíte, jak se věci daří mnohem lépe. Být laskavý a přátelský, je to vždycky plus.

14. Víte, jak se vyjádřit

Vědět, jak se vyjadřovat, je klíčové, když se na nás podíváme , Co se týče slovního jazyka, je třeba, aby bylo jasné a předat ostatním zprávu, kterou chceme. To se zdá snadné, ale vždy se tak nestane. Použití konkrétních příkladů, které mají dobrou schopnost improvizovat, vokalizovat správně nebo zvažovat časy jsou užitečné strategie.

Doporučený článek: "10 základních komunikačních dovedností"

Extra míč

Navíc je důležité komunikovat s čtením a psaním , Čtení umožňuje intelektuální rozvoj a pomáhá lépe porozumět realitě. A zvládnutí psaní je v současné době nezbytné, protože nové technologie informací a komunikace (TIC) se v našem životě dostaly silou.


Out Of The Blue - The Definitive Investigation Of The UFO (Červenec 2024).


Související Články