yes, therapy helps!
4 hlavní větve křesťanství (s vysvětlením)

4 hlavní větve křesťanství (s vysvětlením)

Březen 22, 2023

Křesťanství je nejrozsáhlejší monoteistické náboženství a největší počet následovníků na světě. Nicméně to není jediný homogenní systém víry.

Existuje několik hlavních větví křesťanství , Uvidíme, co jsou.

  • Související článek: "Druhy náboženství (a jejich rozdíly v přesvědčení a nápadech)"

4 hlavní větve křesťanství

Křesťanství je založeno na životě a učení Ježíše Nazaretského, věří, že je synem Božím a mesiášem, který byl ukrižován a zvedl se z mrtvých, aby dal věčnému životu těm, kteří v něho věří.

Jako takové dlouhé a staré náboženství, Mnoho křesťanských komunit se rozvětvilo z různých důvodů která dává prostor vzniku jiných náboženských variant.


1. Protestantismus

Jedná se o jednu z nejdůležitějších odvětví křesťanství s více než 900 milióny stoupenců po celém světě. Narodil se v šestnáctém století, kdy byl Martin Luther , považovaný dnes za otce protestantismu, neboť se oficiálně vymezil od katolické církve v roce 1517.

Protestanti přijmou pouze dvě svátosti: křest a Eucharistii , Neuznávají autoritu papeže, protože uznávají Krista pouze jako vůdce církve. Bible je pro ně jediným textem učení Božího.

Oponují prodeji odpustků, a proto věří, že spása závisí na víře lidu a nikoliv na skutcích, které se dělají. Nevěří v očistci, v obětování hmoty nebo v přímluvě zemřelých svatých. Nepovolují použití náboženských osobností nebo obrazů.


Vzhledem k jeho velikosti ve světě a počtu následovníků je považován za jednu z nejvlivnějších větví křesťanství.

2. Pravoslavní

Pravoslavné církve oddělené od katolické církve v jedenáctém století , ačkoli s touto značkou nesou mnoho podobností. Jedná se o společenství nezávislých církví, každý řízený vlastním biskupem. Tato větev křesťanství vychází z definitivního oddělení křesťanské církve od nalezení rozdílů a nepřijetí modifikací, které římská církev navrhla. Z tohoto důvodu se jmenuje "ortodoxní", což znamená "pravou víru", protože zachovávají původní vyznání křesťanské církve jako zdroj svatého ducha, popírají existenci očistce, odmítají nepochopené pojetí Panny Marie a ignorují pojem hříchu originál, který římský kostel přijal.

Země s větší přítomností pravoslavného křesťanství jsou Ukrajina, Srbsko, Bulharsko, Řecko a Rusko, mezi ostatními národy.


Jeden z nejznámějších rozdílů s římskou církví je v pravoslavné církvi si můžete objednat ženatých mužů se ženou s dobrou pověstí , takže existují i ​​diakoni a vdaní kněží. Pravoslavná církev je nepochybně jednou z nejoblíbenějších na světě.

3. Katolík

Je to větev křesťanství tvořená římsko-katolickou apoštolskou církví v západní Evropě. Má své centrum ve Vatikánu, které uznává pápeža jako jeho nejvyšší autoritu , Ze stávajících větví křesťanství je to ten s nejvíce následovníky, s 1214 miliony věřících.

Kromě uctívání Ježíše, se vyznačuje významem, který dává Panně Marii a svatým , Katolická církev tvrdí, že je jedinou církev založenou Kristem, která byla svěřena apoštola Petrovi, a proto je tvrzena jako "znamení a nástroj důvěrného spojení s Bohem".

Učení katolické církve bylo založeno doktríny a koncepce, které v Bibli neexistují a které jsou přenášeny prostřednictvím apoštolské tradice , to je jeden z hlavních důvodů oddělení pravoslavných a protestantských.

Jeho hlavní obřady a svátosti jsou křest, společenství, eucharistie a manželství.

  • Možná vás zajímá: "Svatý Tomáš Akvinský: biografie tohoto filozofa a teologa"

4. Anglikánská církev

Je založen a cvičen v Anglii a na některých místech ve Spojených státech. Je to široké bratrství 40 autonomních provincií vzájemné závislosti, které jsou definovány jako víra, praxe a duch člena církví známého "anglikánského společenství", které jsou církve, které jsou ve společenství s arcibiskupem v Canterbury , Jedná se o jedno z nejpočetnějších křesťanských společenství na světě s 98 miliony členů.

Považují se za součást křesťanské církve: Jedna, svatá, katolická a apoštolská a reformovaná. Pro mnohé představuje nepakální formu katolicismu nebo formu protestantismu bez zakládajících osob, jako je Martin Luther nebo John Calvin.

Anglikánské křesťanství má hluboké kořeny v století před šestnáctým stoletím, jádro víry anglikánů se nachází v Bibli, 39 článcích křesťanské víry a knihy společné modlitby, která shrnuje výuku prvních pěti století a odmítá pozdější vývoj katolické církve.

Odmítají kultu obrazů a všichni jejich biskupové mají stejnou hodnost sdílení vedení církve. Přijmou Bibli, ale je dána svoboda výkladu. Kléru se mohou oženit.

Bibliografické odkazy:

  • Bornkamm, Günther (2002). Pablo de Tarso. Barcelona: Následujte mě.
  • Theissen, Gerd (2002). Náboženství prvních křesťanů. Salamanca: Následujte mě.
  • Draper, Jonathan (2006). Otcové apoštolů: Didache. The Expository Times 117 (5): 177-181.

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Březen 2023).


Související Články