yes, therapy helps!
5 nejlepších kurzů v oblasti lidských zdrojů

5 nejlepších kurzů v oblasti lidských zdrojů

Prosinec 5, 2023

Profesionálové v oblasti lidských zdrojů hrají v organizacích velkou váhu , protože jsou nezbytné, když pracovníci zapadají do pozice, kterou drží, udržují tyto motivované a vyvíjejí plány výcviku, aby mohly pokračovat v růstu v rámci společnosti.

V tomto smyslu mohou pracovat v různých oblastech společnosti: výběr pracovníků, školení, náhrady a výhody, personální management, prevence pracovních rizik ...

 • Související článek: "Psychologie práce a organizace: povolání s budoucností"

Nejlepší výcvik v oblasti lidských zdrojů

Ve Španělsku existují různé kurzy, které svým účastníkům poskytují jak teoretické, tak praktické znalosti, aby mohli pracovat ve světě lidských zdrojů s maximálními zárukami. Níže naleznete níže výběr nejlepších kurzů v oblasti lidských zdrojů které jsou nabízeny ve Španělsku.


1. Vysokoškolský specializační kurz v oboru lidských zdrojů (Obchodní a manažerská škola a UEMC)

 • Centrum: Business School and Management a Evropská univerzita Miguel de Cervantes.
 • Místo: Online.
 • Doba trvání: 6 měsíců.
 • Cena: 700 EUR.

Společnosti stále častěji věnují pozornost oddělení lidských zdrojů, které si uvědomují, že lidský kapitál je jejich hnací silou, protože v případě špatného řízení personálu budou výsledky společnosti trpět následky. Jinými slovy, mít šťastné dělníky, kteří se cítí naplněni, které mají v organizaci představu o budoucnosti a že odpovídají pozici a funkcí, které vykonávají, je synonymem úspěchu.


Z tohoto důvodu se tento kurz zrodila s cílem školení účastníků, aby mohli v této oblasti vykonávat nezbytné funkce s úplnými zárukami, a znal a zvládnout nejúčinnější techniky náboru a výběru pracovníků, školení a řízení personálu.

Toto školení je zaměřeno na psychology a každou osobu, která chce být připravena profesionálně pracovat v oddělení lidských zdrojů nebo se rozhodne vytvořit vlastní firmu související s různými oblastmi v této oblasti: výcvik talentů, vývoj a řízení, výběr pracovníků, náhrady a výhody , management mzdové agendy, zlepšení pracovního prostředí atd.

Toto školení je online, takže pokud se rozhodnete to udělat, můžete studovat svým vlastním tempem odkudkoli.

2. Certifikační program ve výkonném koučování -ACTP- (European School of Coaching)

 • Centrum: Evropská škola koučování.
 • Místo: Madrid.
 • Doba trvání: Závisí na úrovních.
 • Cena: Konzultovat s centrem.

Evropská košická škola (EEC) je vzdělávací instituce, která se účastní několika zemí, včetně Španělska. V naší zemi vyučuje kurzy v různých městech. Například Madrid, Barcelona nebo Valencie.


Nabídka školení je rozsáhlá a jedním z jejích nejúspěšnějších programů je ACTP Executive Coaching Certification, která umožňuje účastníkům získat akreditaci udělující ICF (International Coaching Federation).

Díky tomuto kurzu získávají studenti potřebné techniky, nástroje a dovednosti stát se školenými profesionály provést tuto pomoc a doprovod s maximálními zárukami. Má dvě úrovně: cyklus I a cyklus II a výcvik se vyučuje ve třech formátech: přímý, intenzivní a intenzivní mezinárodní.

 • Možná vás zajímá: "Burnout (syndrom vyhoření): jak ji zjistit a provést akci"

3. Vedení a budování týmu (UPM)

 • Centrum: Polytechnická univerzita v Madridu.
 • Místo: Madrid.
 • Doba trvání: 3 měsíce.
 • Cena: € 480.

Stimulační pracovníci jsou nezbytní k posílení jejich intelektuálního kapitálu, a proto by o tom měli společnosti vědět, pokud chtějí že vaši zaměstnanci vystupují na dobré úrovni a jsou součástí společnosti , V tomto smyslu skupina psychologie přispěla mnoha znalostmi k prostředí organizací a poskytla nástroje, které povzbuzují skupiny pracovníků k tomu, aby se staly efektivními týmy díky soudržnosti svých členů a jejich dodržování hodnotám a cílům společnosti.

Tento kurz, který se zaměřuje na týmový koučing, pracuje na potenciálu vůdců rozvíjet transformační vizi a tímto způsobem si uvědomuje, že přináší nejlepší verzi členů svého pracovního týmu.Během 3 měsíců se studenti naučili na tento účel nejúčinnějším technikám a získali efektivní znalosti o vedoucím efektu, vědomi si emocí svých pracovníků a přizpůsobili se současnému podnikatelskému prostředí.

4. Kurz řízení lidí, vedení a koučování (EOI)

 • Centrum: Škola průmyslové organizace.
 • Místo: Madrid.
 • Doba trvání: 2 měsíce.
 • Cena: € 1800

Kurz založený na znalostech a chápání lidského chování ve firmách a komunikativních souvislostech, které se odehrávají mezi nadřízenými a podřízenými a v řízení týmů a vedení v organizacích. Tímto způsobem je možné, aby dělníci vykonávali více práce, a proto společnost také těží z toho.

V tomto školení účastníci rozvíjejí potřebné dovednosti tak, aby existovala harmonie mezi emocionálním a funkčním řízením lidí , protože důvěra a odhodlání vytvářejí skvělé výsledky ve vztahu mezi dělníkem a nadřízeným. Proto má mít motivované zaměstnance zásadní význam pro optimální výkon společnosti.

5. Výzva budování vysoce výkonných týmů

 • Centrum: obchodní komora ve Valencii.
 • Umístění: Valencia.
 • Doba trvání: 1 měsíc.
 • Cena: € 320.

Obchodní komora ve Valencii učí kurz, jehož cílem je vybudovat vysoce výkonné pracovní týmy. Je určen všem profesionálům, kteří mají zájem o znalosti klíčů nezbytných pro emoční závazek lidí, kteří jsou součástí týmu, postavit nejen skupiny lidí, ale týmy se společnými cíli.

Tento kurz má praktickou a dynamickou orientaci a umožňuje studentům rozvíjet kompetence k odhalení silných a slabých stránek úloh účastníků v rámci týmů, kterých jsou součástí. Na druhou stranu, účastníci získají praktické nástroje pro lepší fungování těchto zařízení , vyškolení, definování oblastí pro zlepšení a navrhování akčních plánů pro efektivnější výkon.


Styly vedení (Prosinec 2023).


Související Články