yes, therapy helps!
8 rozdílů mezi křesťany a katolíky

8 rozdílů mezi křesťany a katolíky

Smět 23, 2024

Víra, ať už hovoříme o náboženské víře či ne, je jednou z nejmocnějších sil, protože usnadňuje udržení naděje v lepším světě. Jeden z nejznámějších typů víry je náboženský , což je druh víry, jehož cílem je poskytnout vysvětlení světu a konfigurovat rámec, hodnoty a / nebo hlavní pravidla jednání pro ty, kteří se k němu přičítají.

Během celé historie a dokonce i dnes existují a existuje mnoho různých náboženských vyznání, ačkoli v současné době monoteistické mají tendenci převažovat.

Mezi nimi nejrozšířenějším po celém světě je křesťanství, zejména pokud jde o katolickou doktrínu. Pokud jde o tento poslední bod, někdy někteří lidé označili křesťanství a katolicismus za synonyma.


Pravdou však je, že ačkoli se obě pojmy vztahují, zcela se nepřekrývají, existují určité rozdíly mezi katolicismem a jinými typy křesťanství. To je důvod, proč v tomto článku uvidíme rozdíly mezi křesťany a katolíky .

  • Související článek: "Druhy náboženství (a jejich rozdíly v přesvědčení a nápadech)"

Hlavní rozdíly mezi křesťany a katolíky

Být křesťanem a být katolíkem je to, co jsme řekli něco, co může nebo nemusí jít ruku v ruce, protože všichni křesťané nejsou nutně katolíci. Dále ukážeme některé z hlavních rozdílů.

1. Specificita

Jedním z možných rozdílů je úroveň specifičnosti, kterou oba termíny mají. A přestože katolicismus je součástí křesťanství, vedle něj existují i ​​další typy křesťanství: například protestanti nebo anglikáni jsou další známá odvětví stejného křesťanského náboženství. Takže, Zatímco všichni katolíci jsou křesťané, ne všichni křesťané jsou katolíky .


2. Výklad bible

Jeden z hlavních rozdílů mezi katolicismem a ostatními odvětvími křesťanství souvisí s druhem výkladu, který je vytvořen z posvátné knihy křesťanství, Bible.

Katolicismus nabízí kanonický a oficiální pohled na události vyprávěné v Bibli, což naznačuje konkrétní postoj a výklad toho, který věřící musí věřit. Nicméně, jiné pobočky se domnívají, že vize katolicismu výrazně omezuje roli věřícího , vyzývající k svobodnějšímu a otevřenějšímu výkladu posvátného textu.

3. Panna Marie

Všechno křesťanství má obrovský respekt k postavě Panny Marie, ale jeho role ve víře se může značně lišit. Katolicismus to považuje za posvátnou entitu , která je sama o sobě předmětem uctívání a modlitby a je naplněna svatozářem božství, a také se považuje za prostředníka mezi lidskostí a Bohem.


Jiné pobočky křesťanství, navzdory tomu, že je respektují a uctívají, ji pouze uvažují jako Kristova matka, ne modlit se k ní nebo k jiným přímluvcům, ale přímo k Bohu.

  • Možná nebudete vyzváni: "Můžete být psychologem a věřit v Boha?"

4. Úloha svatých

Myšlenka svatosti je něco zvláště relevantního pro katolicismus, neboť jsou svatí lidé, kteří jsou kvůli svým etickým schopnostem považováni za dosažení velmi vysoké úrovně společenství s Bohem. Až do nedávné doby bylo považováno za to, že svatí mezi člověkem a božstvím mezitím se stali ochrannými bytostmi a průvodci.

Není neobvyklé, že je třeba jim adresovat některé modlitby a zachovat relikvie, které jsou uctívány. Jiné pobočky křesťanství však považují za možné příklady, ale považují za jejich uctívání a uctívání za ně něco, co je obvykle zbytečné.

5. Církev a její vůdce

Další rozdíl mezi katolíky a jinými typy křesťanů lze nalézt v roli, kterou má církev, a úvahách o autoritě tohoto a jeho vůdce.

V případě katolicismu papež je nejvyšší vůdce církve , což je instituce, která se považuje za dědice Kristova slova, jejím maximálním představitelem je dědic San Pedro. Jiné útvary křesťanství, jako je protestantismus nebo anglikánská církev, tuto autoritu neuznávají (v posledním případě je králem nebo královnou nejvyšší církevní autoritou).

6. Svátosti

Ještě jeden rozdíl se nacházíme ocenění svátostí , Zatímco katolicismus zvažuje potřebu oslavit sedm (křest, společenství nebo eucharistie, potvrzení, kněžský řád, sňatek a pomazání), jiné křesťanské oblasti je nepovažují za nezbytné.

7. Církevní celibát

Jeden rozdíl, který se zásadně aplikuje na ty, kdo jsou oddaní kněžství, je zvažování potřeby celibátu nebo nemožnosti sňatku nebo mít děti.

Tento zvyk je vhodný katolickému kněžství , odvozený ze středověkého zákazu, který tvrdil, že církevní vlastnictví nemůže být zděděno od otce k synovi. Jiné pobočky, jako je protestant, dovolují svým kněžím, aby se oženili a měli děti.

8. Nebe, peklo a očistci

Dalším rozdílem mezi katolicismem a ostatními křesťanskými vírami je koncepce existence očistce. Obecně platí, že většina větví křesťanství přijímá myšlenku toho, že je pro ne dobré dobré lidi a peklo pro ty zlé. Nicméně, v případě katolicismu také nacházíme existenci očistné látky , za kterou bude věřící trpět, aby očistil své hříchy, dokud ho nedosáhne, kdy bude moci vystoupit.

Ve skutečnosti existují také větve, jako jsou svědky Jehovových svědků, kteří se domnívají, že není život mimo smrti, prostě vzkříšení.

Bibliografické odkazy:

  • Chevalier, J., Gheerbrant, A. (2009). Slovníček symbolů, 2.. vydání. Barcelona: Herder.
  • Chidester, D. (2000). Křesťanství: globální historie. HarperOne
  • Kimbrough, S. T. ed. (2005). Pravoslavné a Wesleyanské biblické chápání a praxe. Seminář sv. Vladimíra.

Den, kdy Vandalové dobyli Řím (2. červen 455 n. l.) | Slavné Dny 08 | 1080p Full HD (Smět 2024).


Související Články