yes, therapy helps!
Nejlepší výcvik v oblasti Business a Executive Coaching

Nejlepší výcvik v oblasti Business a Executive Coaching

Březen 20, 2023

Společnost není definována jednoduše souhrnem lidí, kteří pracují na dosažení cíle. V něm jsou všichni její členové více než součet každého z nich samostatně. Pro lepší nebo horší, procesy, ke kterým dochází mezi členy takové organizace, činí společnost složité prostředí, ve kterém malé změny mohou způsobit kvalitativní změny v celém fungujícím systému.

Koučování aplikované na firmu je jedním z důležitých zdrojů, které mohou způsobit kvalitativní změny k lepšímu způsobu, jakým člověk pracuje a jakým způsobem jsou části organizace spojeny. Za tímto účelem, prošly vzdělávacími programy v Business Coaching a Quality Executive Přináší konkurenční výhodu, která se vezme v úvahu.


  • Související článek: "6 typů koučování: různí trenéři a jejich funkce"

Strategické změny ke zlepšení společnosti

Téměř každá společnost, která pracuje od středního nebo velkého týmu lidí, musí v praxi mít strategické pozice, které umožňují regulaci způsobu práce a interakce pracovníků , Pokud každý pracovník vykonává své úkoly individuálně, bude to znamenat vysoké náklady na příležitost, jelikož jakákoli možnost zlepšení společné produktivity týmu bude zrušena a na druhou stranu pravděpodobně vyvstanou problémy jako demotivace, překrytí funkcí kvůli nedostatku. komunikace, vyhoření práce atd.


Stručně řečeno, společnosti, které mají týmy lidí, je třeba chápat jako celek, ne z analýzy jednotlivých složek.

Koučování v podnikání a koučování vedoucích pracovníků je oblast koučování, která se vztahuje na tento typ kontextu, nejenže předcházet problémům, ale také usnadnit, aby fungování skupiny i blaho každého pracovníka spolupracovaly co nejlépe a vždy s ohledem na studované procesy z psychologie.

Ujistěte se, že fungování organizace nezávisí jen na formálních pobídkách a že pracovní prostředí má velký vliv, aby nebylo příliš složité, pokud jde o pracovní dynamiku společnosti. Tato forma koučování pomáhá internalizovat tuto globální vizi potřebnou k využití možností organizace.

Rozvíjí se tedy v těchto kompetencích vidět příležitosti pro organizační zlepšení v tom, co předtím vidělo pouze skupinu pracovníků, kteří se denně snažili dodržovat pravidla. Školení v oblasti podnikání a výkonného koučování: kam jít?


Příklady absolventů

Jak vyvíjíte koučování jako oblast výzkumu a intervence, Existují také nové programy pro odbornou přípravu orientované na tuto podnikovou roli tak všestranné a přizpůsobitelné různým organizacím.

Obvykle se jedná o iniciativy, které se snaží trénovat jak v teorii, tak v praxi, přičemž poslední část je zásadním a základním aspektem vzhledem k flexibilní a adaptabilní povaze vedení a podnikání. Pokud se naučí pouze teoretické aspekty, tato rigidita neumožňuje ani nevyvíjí potřebné dovednosti k tomu, aby získaly získané poznatky, ani dosáhly skutečného pochopení toho, co je společnost, dynamický a měnící se systém podle definice.

Mezi nejvýznačnější příklady možností školení v oboru Business and Executive Coaching patří magisterský titul Business Coaching z OBS Business School, který se koná v centrech v Mexico City, Quito a Bogotá, na základě individuální podpory. ,

V tomto případě najdeme charakteristiky, které obvykle nacházejí v tréninkových programech Executive a Business Coaching poslední generace: velký důraz na uplatňovaný charakter činnosti , rozvíjení kompetencí, které přesahují koncepci lidské bytosti jako čistě racionální zvíře, a hledání adaptace získaných dovedností na měnící se kontexty. Jedná se o prvky, na nichž z velké části závisí, pokud se to, co se naučí, bude skutečně využívat nebo ne na pracovišti.

  • Možná vás zajímá: "Typy vedení: 5 nejčastějších lídrových tříd"

Na závěr

Koučování je stále více konsolidovaná disciplína, která se stává nástroj organizační změny , Posledně jmenovaný je velmi důležitý, neboť i když je společnost středně velká nebo velká, je normální, že se s časem projevuje dysfunkční dynamika, která se stává klíčovou a zpomaluje pokrok, kterého dělali týmy. Dokonce i organizace s ambiciózním obchodním plánem přetahují tyto nedostatky, dokud někdo nepřijde k jejich odhalení a nezmění jejich účinky prostřednictvím globální transformace organizace.


Grit: the power of passion and perseverance | Angela Lee Duckworth (Březen 2023).


Související Články