yes, therapy helps!
Syndrom Wernicke-Korsakoff: příčiny a příznaky

Syndrom Wernicke-Korsakoff: příčiny a příznaky

Smět 14, 2023

Fungování paměti v lidských bytostech je jedním z nejsložitějších a nejsložitějších aspektů studia v oblasti psychologie a kognitivních věd.

Existuje však řada poruch, které slouží k lepšímu pochopení základů paměti. Syndrom Wernicke-Korsakoff je jedním z nich.

Co je syndrom Wernicke-Korsakoff?

Stručně řečeno, Syndrom Wernicke-Korsakoff je porucha mozku kvůli nedostatku vitamínu B1 (také volal Thiamin). Tento syndrom lze také chápat jako spojení dvou různých duševních poruch: Wernicke encefalopatie a Korsakoffův syndrom.


Budeme vědět, co každá z těchto patologií tvoří, stejně jako jejich hlavní příznaky a některé možné formy léčby.

Wernicke encefalopatie

Je to neurologické onemocnění způsobené nedostatkem thiaminu. Jeho příznaky souvisí s nedostatečnou koordinací při provádění pohybů nutných k procházce (ataxie), problémy při pohybu očí a vzhledu stavu neustálého zmatku.

Korsakoffův syndrom

U syndromu Korsakoff, nebo Psychosis of Korsakoff, její příznaky jsou rozvinutější s problémy s pamětí, až do té míry, kdy je tento syndrom obvykle zahrnut do typů amnézie.


Syndrom Wernicke-Korsakoff je symptomový obraz, který zahrnuje obtíže, které se vyskytují jak v Wernickově enelopatii, tak v těch, které souvisejí s Korsakoffovou psychózou. Zatímco příznaky prvního manifestu v akutním symptomatickém vrcholu jsou ty symptomy Korsakoffova syndromu chronické .

Spektrum příznaků souvisejících se syndromem Korsakoff se obvykle objevuje, jak symptomy Wernickovy encefalopatie zmizí.

Symptomy syndromu Wernicke-Korsakoff

Diagnózu syndromu Wernicke-Korsakoff mohou provádět pouze odborníci s lékařskou přípravou. Nicméně je to dobré rozpoznat hlavní příznaky proč se tito odborníci řídí, pokud jde o zjištění syndromu, vědět, jestli má osoba navštívit lékaře nebo ne.

Hlavní příznaky související s Wernicke encefalopatie jsou tyto:


  • Vzhled tremur v nohách a potíže při koordinaci pohybu potřebného k procházce.
  • Vzhled zvláštních pohybů očí to vypadá špatně: nystagmus, dvojité vidění atd.
  • Objeví se stav zmatku nebo apatie které nelze vysvětlit jiným způsobem než pro neurologické poškození.

Příznaky Korsakoffův syndrom Musí dělat více s pamětí, a to jsou:

  • Antegrádní amnézie , tj. neschopnost vytvářet nové vzpomínky od chvíle, kdy se syndrom objeví. Téměř všechno, co je zkušené, je zapomenuto krátce poté, co bylo žít.
  • Retrogradní amnézie , tj. neschopnost nebo vážné potíže zapamatovat si některé důležité epizody minulosti.
  • Fabulace , tedy vynález dějin, který "vyplňuje" ty mezery, které se nezapomínají, obvykle nevědomky.

Příčiny tohoto syndromu

Nedostatek vitaminu B1 souvisejícího s Wernicke-Korsakoffovým syndromem Obvykle se spojí s neoprávněnou konzumací alkoholických nápojů , ale může také být způsobeno selháním absorpce živin z toho, co je požito.

Zatímco Wernickova encefalopatie způsobuje poškození thalamu a hypotalamu (dvě velké struktury oblasti mozku nazývané diencephalon), Korsakoffův syndrom je způsoben poškozením ve více distribuovaných oblastech souvisejících s pamětí jak při memorování informací jako při obnově vzpomínek.

Léčba syndromu Wernicke-Korsakoff

V současné době nemá Wernicke-Korsakoffův syndrom lék, takže léčba je zaměřena na to, aby symptomový obraz nebyl horší a jeho účinky byly co nejvíce kontrolovány, aby se kvalita života člověka zhoršila minimální

Léčba, kterou musí vždy řídit odborník, obvykle se zabývat syndromem tím, že zabrání pokračování v pití , zlepšení stravovacích návyků člověka, individuální nebo podpůrná psychologická pozornost a injekce vitamínu B1.

Symptomy, které mohou být mnohem jednodušší, jsou ty, které souvisí s motorickou koordinací a pohybem očí, ale ty, které se týkají kognitivních schopností, se obvykle nezlepšují, a pokud nejsou léčeny správně, mohou se zhoršit, ke kómatu a smrti.


Cerebellar Gait (Smět 2023).


Související Články