yes, therapy helps!
Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?

Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?

Březen 26, 2023

The klinická psychologie a psychiatrie to jsou dvě disciplíny používané v oblasti duševního zdraví, které jsou často zmatené. Typ problémů, které se zabývají, a jejich pracovní metody mohou mít určitou podobnost, ale mezi nimi existuje jasný rozdíl.

Chcete-li se vyhnout tomuto typu, může být tento článek užitečný při prohlížení rozdíly mezi psychologem a psychiatrem a rozlišovat oba typy profesionálních profilů.

Pokud pochybuji o roli profesionálů v oblasti duševního zdraví, zkontrolujte tento příspěvek: "Rozdíl mezi psychologem, psychoanalytickým a psychoterapeutem"

Rozdíly mezi psychologem a psychiatrem

1. Akademický průběh každé disciplíny

Klinické psychologové a psychiatři mají velmi odlišné vzdělání. První z nich pocházejí z vysokoškolských a vysokoškolských diplomů v oboru psychologie a poté se specializují klinická psychologie , zatímco psychiatři procházejí lékařskou univerzitní kariérou, aby se pak specializovali na psychiatrie .


Proto jsou dovednosti a znalosti obou odborníků velmi odlišné: psychiatr má více znalostí o lidském těle jako o organismu a jeho neurologickém fungování, zatímco psycholog je více trénován v oblasti společenských věd a kulturní dynamiky.

2. Přístupy bývají odlišné

Důsledkem předchozího bodu je další rozdíl mezi psychologem a psychiatrem zaměření použité. Psychiatr má a biologický přístup lidského chování a afektivních stavů, a proto se zaměřuje na fyziologické a chemické aspekty lidského těla (zvláště ty, které se týkají nervového systému a hormonů).


Z jeho strany může psycholog přijmout více heterogenní polohy které kladou větší důraz na sociální kontext, osobní vztahy a kulturu (přestože může také zaostřit na organizmus pacienta jako něco izolovaného, ​​v závislosti na typu psychologického proudu, kterému je přidělen.

3. Typ problémů, s nimiž se léčí

Psychiatři mají tendenci se starat nejvíce problematických duševních problémů , zatímco jevy léčené psychology jsou heterogenní. Je to proto, že psychiatři mají tendenci soustředit svou činnost se zaměřením na ty zlepšení, ke kterým může dojít farmakologické léčby , a to je odrazeno u většiny lidí, kteří nemají duševní poruchu diagnostikovanou mnoha vedlejšími účinky, které mohou mít.


Psychologové, i když mohou také zasahovat jako podporu a téměř ve všech případech léčených psychiatry nebo přímo doplňovat psychiatrický přístup, také mohou nabídnout své služby prakticky každému bez závažných změn, i když nebyl diagnostikován žádnou psychopatologií.

4. Intervenční metoda

Dalším rozdílem mezi psychologem a psychiatrem je způsob, jak se přiblížit pacientovým problémům. Psychiatr téměř vždy používá více nebo méně invazivní metody , jelikož problémy, s nimiž se zabývá, jsou vážnější. Také, protože psychiatr je doktor, je právně způsobilý předepisovat léky , co se neděje v případě psychologů, zodpovědné za poskytování psychologického vedení a navrhování technik založených na návycích a chování.

Dozvědět se více: "Druhy psychologické terapie"

Souhrn ...

Stručně řečeno, obě disciplíny jsou natolik odlišné, že mají své vlastní oblasti použití, ale to neznamená, že nejsou doplňkové: často jsou.

Mluvit o rozdílech mezi psychologem a psychiatrem je také uznat jejich vlastní linie výcviku a pracovat jako relativně nezávislé trajektorie, ale co je jasné, je, že oba přístupy jsou užitečné při intervenci duševní zdraví .


Kdy navštívit psychologa a kdy psychiatra (Březen 2023).


Související Články