yes, therapy helps!
Proč je řízení zařízení klíčové, v 6 klíčích

Proč je řízení zařízení klíčové, v 6 klíčích

Smět 2, 2024

Hodně z toho, co dělá organizaci prosperovat nebo selhání, má co do činění s něčím, co přesahuje schopnosti lidí, kteří ji tvoří. Tento prvek je konkrétně řízení zařízení .

V tomto článku uvidíme, jak správné zvládnutí různých týmů, které tvoří společnost, může dosáhnout maximálního potenciálu.

  • Související článek: "Druhy vedoucích pozic: 5 nejčastějších lídrových tříd"

Výhody dobrého řízení zařízení

Bez ohledu na to, zda je malá, střední nebo velká, organizace nemůže fungovat dobře, pokud bude jednat pouze s jejími členy jednotlivě, aniž by vzala v úvahu existenci skupin. Kolektivní součást je nezbytná pro pochopení logiky společností, což bohužel mnoho lidí zapomene, snad proto, že je intuitivnější myslet si, že organizace jsou jednoduchou součtem jednotlivců.


Domnívat se však, že sociální dimenze je mnohem méně důležitá než to, že jednotlivec nečiní, že se stane skutečností. Na následujících řádcích uvidíme jak vsadit na dobré vedení týmu přeměňuje organizace pozitivně .

1. Zabraňuje problémům s pracovním tokem

Efektivní vedení týmu je tím, co zabraňuje překrývání a duplicitám úkolů, což nejenom znamená, že získání stejného výsledku stojí dvakrát tolik, ale také nedorozumění a konflikty.

Takže vůdci, kteří vidí organizaci jako celek, se obávají, že všechny části skupin se shodují vytvářením pracovní postup, který má smysl pro všechny , namísto předpokladu, že každý dělá to, co dělá, jen proto, že je to zvykem.


2. Vytvořte motivační plány

Řídící tým má také umístit motivující prvky, které se nacházejí mimo totožnost skupiny a organizace .

Tento druh stimulačních systémů přivádí mnoho lidí současně k cíli více motivovaných současně, takže energie některých se neslučuje s pasivitou ostatních vytvářejícími výrobní překážky a nabízí pocit chaosu, který se obtěžuje všechno

  • Možná vás zajímá: "Význam vyvážené motivace v učení"

3. Nabízí stabilitu

Když všichni vidí, že v podnikové organizaci existuje konzistentní a stálé vedení týmu, vzniká pocit stability. Senzace, která na druhé straně je podporována skutečnými událostmi : řídící skupiny vytvářejí rámec, v němž je prosazována rovnost a jsou stanovena stejná pravidla pro všechny.


4. Umožnit vůdcovství existovat

Řízení týmu a vedení jsou jevy, které jdou ruku v ruce, a tam, kde existuje, musí být i druhý. Bez jednoho z těchto dvou kusů padne set. Řídící skupiny jsou proto naprosto nezbytnou podmínkou pro to, aby týmy daly smysl; pokud se to dělá skvěle, objeví se zbytek výhod, které vidíme.

5. Podporuje vzhled synergií

Tam, kde existuje celosvětová vize dobře naladěných skupin, se objevují více příležitostí, jak udělat více, které mají stejné zdroje , Je to záležitost, kdy se díváme mimo to, co každý člověk ví odděleně, a přemýšlí o různých způsobech, jak mohou být využity všechny potenciály, které má tým, aniž by náklady vzrostly hodně.

6. Je to součást adaptace na životní prostředí

Konečně, vedení týmu je opakem rigidity, dogmatismu při kreslení linií práce a vztahů prostřednictvím organizační struktury. Za tímto účelem, flexibilita, kterou poskytuje, pomáhá přizpůsobit se prostředí , která je podle definice měnitelná a umožňuje jak tlumení úderů v nepřátelském prostředí, tak nalezení nových možností příležitosti, kterými jsme dobře vybaveni a mají privilegované postavení.

Jak trénovat ve vedení týmu

Jak jsme viděli, vědět, jak řídit skupiny, může získat mnohem více z přibližně stejného materiálu a lidských zdrojů. Z tohoto důvodu je dnes možné počítat s poradenstvím odborníků z oblasti obchodu, kteří nabízejí školení v oblasti řízení zařízení.

Jednou z nejvíce doporučených možností, jak se o této oblasti dozvědět, je specializační kurz o komunikaci a řízení týmu aplikovaný na zlepšení výsledků , kterou organizuje Institut de Formació Continua-IL3 (Universitat de Barcelona) v Barceloně, ve Španělsku.

Tento vzdělávací program, vyvinutý odborníky v oblasti vedení a koučování, je aplikován a objektivně orientován, takže získané znalosti mohou být zachyceny v různých skutečnostech každé organizace, ve které pracujete.Vzhledem k délce trvání tohoto kurzu, který byl vytvořen podle pokynů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, má 3 kredity ECTS. Více informací o tomto programu získáte kliknutím na tento odkaz.


The future we're building -- and boring | Elon Musk (Smět 2024).


Související Články