yes, therapy helps!
Obsession for cleanliness: příčiny, vlastnosti a rady

Obsession for cleanliness: příčiny, vlastnosti a rady

Listopad 20, 2022

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je a úzkostné poruchy která charakterizuje opakující se intruzivní myšlenky (obsesiony) a opakující se činy nebo chování (nátlaky), které osoba vykonává, aby se vyhnula nepohodlí (úzkosti), které posedlé myšlenky vyvolávají. Jedním z nejběžnějších OCD je obsedantně kompulzivní porucha čištění .

Charakteristika obsesivně-kompulzivní poruchy pomocí čištění

Co může být v zásadě dobrá věc a čištění může být pozitivní, aby se zabránilo nemocem, OCD pro čištění se stává pro lidi, kteří ji trpí závažná porucha, která negativně ovlivňuje vaši pohodu .


The iracionální myšlenky které mohou vést k čisticím činnostem, se mohou lišit mezi člověkem a člověkem. Například někteří jednotlivci mohou mít pověrčivé myšlenky, které způsobují úzkost, pokud neprovádějí opatření ke snížení jejich úzkostných symptomů, jiní si mohou myslet, že je všechno kontaminováno a pokud nejsou vyčištěni, utrpí vážná onemocnění a jiní mohou přinést pořádek a čistotu od domova k extrému, protože neustále hledají symetrii objektů. Bez ohledu na iracionální myšlení bude nutkání tohoto typu poruchy charakterizováno čistotou a hygienickým chováním.

Tito lidé trpí opakující se myšlenky které způsobují úzkost. Kompulzivní chování slouží pouze k jejich uklidnění na krátkou dobu, což nakonec vytváří bludný kruh, protože iracionální myšlení se znovu a znovu objevuje po návykovém chování.


Kognitivní proměnné související s OCD

Existuje více kognitivní proměnné související s OCD. Podle Obsedantně-kompulzivní kognitivní pracovní skupina (OCCWG), nejdůležitější jsou:

  • Nesnášenlivost vůči nejistotě
  • Nadhodnocení hrozby
  • Perfekcionismus
  • Nadměrná odpovědnost
  • Víra o důležitosti myšlenek
  • Víra o důležitosti ovládání myšlenek
  • Pevnost myšlenek

Víra o důležitosti myšlenek se týká potřeby ovládat všechny myšlenky za všech okolností. Subjekty s OCD snaží se, aby si nepřemýšleli o konkrétní věci nebo o eliminaci určitých typů myšlenek .

Jak zastavit posedlost při čištění

Může mít jakákoliv forma obsesivně-kompulzivní poruchy různé úrovně závažnosti , Ve velmi vážných případech byste měli vždy hledat pomoc specializovaného specialisty na zvládnutí situace. Ale v méně závažných případech poruchy mohou být užitečné rady uvedené níže. Pokud trpíte posedlostí čistotou, můžete postupovat podle těchto tipů:


Relaxujte před čištěním

Jakýkoli typ obsesivně-kompulzivního chování má svůj původ v potřebě snižovat úzkostné příznaky , Může to být způsobeno pověrčivou myšlenkou nebo myšlenkou, že pokud není vše čisté, může dojít k katastrofě. Záměrem nátlaku je snížit úzkost, ale existují i ​​jiné způsoby, jak se uvolnit. Například cvičit Mindfulness, jógu nebo poslouchat relaxační CD.

Rozbijte obsesivní rutinu

V psychologických poměrech úzkostných poruch je běžné, že pomáhají pacientům testovat iracionální myšlenky, aby si mohli sami uvědomit, že se úplně nic neděje, když jsou vystaveni obávané situaci. Výstava samozřejmě musí být progresivní. Například nejprve můžete odložit kompulzivní chování 1 minutu, pak 2, pak 3 a tak dále. Postupně můžete vidět, že ve skutečnosti, Obsessive myšlení je iracionální a katastrofické myšlenky nejsou splněny .

Nebuď takový perfekcionista

Příležitostně obsesivně-kompulzivní očistná onemocnění může naznačovat, že jedinec má a perfekcionista osobnost , The perfectionismus Odkazuje na přesvědčení, že dokonalost musí být vždy dosažena ve všem, co se děje. Tato víra může způsobit vážné problémy s úzkostí, a tudíž i nutkavým chováním. Pochopení, že nedokonalost je častá u všech lidí, může pomoci snížit úzkost. Pokud to není možné, měli byste jít na psychologa, protože perfekcionismus ovlivňuje také zdraví a pohodu .


ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ (Listopad 2022).


Související Články