yes, therapy helps!
Nadřazený komplex, znak nestabilních lidí

Nadřazený komplex, znak nestabilních lidí

Září 18, 2023

Všichni jsme viděli členy šlechty, kteří se rozprostírají na silnicích ukrytých a zdobených dlouhým kobercem. Jsou perfektní jednotlivci ve všech ohledech, všemohoucí bytosti s povýšeným vzhledem a nepřátelskou pózou .

Co by se však stalo, kdyby jeden z těchto předmětů modré krve překročil pomp, který je tak charakterizoval a nacházeli se v místech, která jsou společná jako obchodní centrum nebo rybí trh? Možná bychom si mysleli, že jsou to nepříjemní lidé, lidé, kteří předstírají nahuštěné sebevědomí, které je jasně vnímáno jako falešné. Jsou to lidé, kteří trpí špatně nazývaným komplexem nadřazenosti.

Související článek: "Falešné sebevědomí: těžká maska ​​sebepoškození"

Ale jaké jsou příčiny komplexu nadřazenosti?

Lidé s komplexností nadřazenosti jsou to lidé, uvězněni ve věčném pocitu deliriového opovržení vůči druhým , lidé, kteří věří, že jejich soused je horší a že by měli být v jejich službách. Mohli bychom vysvětlit různé příčiny chápání chování za člověkem, ale s dovolením čtenáře, myslím, že by bylo zajímavější konkrétně prozkoumat dotyčnou otázku.


Je to v hlubinách našeho bytí, kde najdeme naše pravé původní já. V této intrapersonální realitě peníze a moc moc nedávají smysl a právě z tohoto důvodu se na těchto místech tyto pojmy dostanou pod vlastní váhu, stávají se tím, čím jsou, pouhá lidská iluze vytvořená lidskou myslí, která se snaží ospravedlnit existenci, pravděpodobně chybějící smysl .

Ušlechtilý sebeklam

Může se to zdát protichůdné, ale mnoho lidí s velkým vzduchem sdílí hlavní charakteristiku: jejich sebeúcta potřebovala postavit zeď, aby se ochránila a nebyla slabá, ale stejná potřeba mít takovou bariéru implicitně nese známku slabosti.


Pocit nadřazenosti nebo horší má přímý vztah se sebedůvěrou. Sebevědomí se utváří v raném věku a je spojeno se sociálním prostředím nejblíže dítěte, rodině a škole. V těchto společenských prostředích je logické, že děti mohou mít jak pozitivní, tak negativní zkušenosti a tyto zkušenosti jsou to, co si vybudí jejich vlastní představu, tedy vizi, kterou mají o sobě ve vztahu ke společnosti a jiným lidem z prostředí

Mnoho dětí, které trpí šikanováním, vytváří svou vlastní realitu, aby utrpělo více utrpení, které je překonává a rozbíjí. Za tímto účelem, Značky podpory a náklonnosti jak ve škole, tak v rodině jsou v těchto případech důležité , protože působí jako kontrapunkt vůči negativním pocitům, které chlapce utrpěl.

Takže pokud se dostanete do jedné z těchto modrookrvných postav a on se na vás dívá přes rameno, bude s největší pravděpodobností oblékat medaile, které jistě nezaslouží. Není to vaše chyba, můžete mít problém s nízkou sebeúctou.


Vlastnosti aristokrata

Vlastnosti člověka s komplexem nadřazenosti jsou přítomny v celém jeho společenském životě, od cesty oblékání do vzhledu a končící cestou mluvení. Ve skutečnosti dJaké opovržení vůči ostatním nepřestává být kognitivní projekcí vlastních vad , vady, které jsou přes obranné mechanismy přemístěny vůči ostatním, aby jejich stav byl trochu snesitelnější.

Jsou pedantní a arogantní, vždy se obávají svého obrazu; mají přehnaně pozitivní názory na sebe, i když někdy se opakuje opačný účinek (a když se objeví jejich skutečné sebevědomí), protože často způsobují odmítnutí lidí tím, že jsou tak arogantní.

Jsou také velmi divadelní a divadelní s jejich emocí, přicházejí k záchvaty. Paradoxně, Radost a nadměrná motivace jsou v tomto chování běžná , Na druhou stranu si pravděpodobně myslí, že je každý závidí. Kdykoli budou moci, budou mluvit o sobě a nemají prostor k diskusi o jiných otázkách.

Podobnosti a rozdíly mezi komplexem nadřazenosti a komplexem méněcennosti

Ačkoli jsou to dva různé komplexy, pravdou je, že sdílejí stejnou příčinu: pohrdání se na sebe. Ti jednotlivci, kteří trpí komplexem méněcennosti, jsou pravděpodobnější v budoucnu idealizovat svou osobu prostřednictvím fantazie.

Když se to stane, jako v pozadí jsou lidé s nízkou sebeúctou, ti, kteří žijí ve velkých sněmovských zámcích, se budou snažit skrýt v činnostech, kde mají nějakou výhodu, v níž se vyčnívají, protože zoufale potřebují znovu potvrdit své falešné přesvědčení o sobě .

Při hledání vyváženého sebehodnocení

Od Psychologie a mysl Chceme zvýraznit řadu doporučení rodičům dětí a dospívajících, aby se zabránilo komplexu nadřazenosti.

  • Podporujte realistické cíle.
  • Neskrývejte od nich realitu světa kolem sebe.
  • Stanovte jasná pravidla a limity.
  • Podporujte je ve svých ctnostech a vadách.
  • Vyhýbejte se nadměrné toleranci.

Na závěr ...

Na závěr; musíme být opatrní s lidmi s komplexem nadřazenosti, protože jsou to subjekty, které v té době nedokázaly překonat jisté pocity frustrace a frustrace, které platí s ostatními. Aby se tento hněv skrýval k sobě, zveličují své vlastnosti, a proto jsou spíše arogantní , Musíme jim před nimi být opatrní

Nenechte se oklamat; Každý, kdo potřebuje neustále zobrazovat své ctnosti, přináší celou bombu nejistoty, která dříve či později skončí. Nejlepší, co můžeme udělat, je pokusit se jim pomoci a dát jim naši upřímnou podporu, aby mohli vyjádřit své nejistoty bez masky. A pokud je to nutné, může psycholog ošetřit tyto lidi, aby překonali své blokády.


Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Září 2023).


Související Články